{{::trm.Cart}}
{{::trm.NumberOfArticles}} {{booking.Count}}
{{::trm.Sum}} {{booking.AmountToPayWeb | currency : siteCurrency}}

Personuppgifter och samtycke

Nacka Kommun lagrar köphistorik och personuppgifter som Kunden lämnar.  Nacka Kommun kommer att behandla sådan information med automatisk databehandling i syfte att ge Kunden tillgång till de tjänster som Nacka Kommun erbjuder, skicka Kunden information och erbjudanden om Nacka Kommuns tjänster.

I och med godkännandet av dessa villkor lämnar Kunden sitt samtycke till att Nacka Kommun lagrar Kundens personuppgifter och behandlar dessa uppgifter för de ändamål som angetts ovan.

Här kan du läsa mer om hur Nacka kommun behandlar och skyddar dina personuppgifter samt begära ut registerutdrag eller rättelse eller radering Behandling av personuppgifter, GDPR | Nacka kommun

 

Övriga villkor

Nacka Kommun ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar nyttjandet av webbiljett.se.